Следят нивата на реките и язовирите в Благоевградско

Следят нивата на реките и язовирите в Благоевградско

Източник:БНТ

СПОДЕЛИ

Значителни валежи между 20 и 35 литра на квадратен литър се очакват днес почти в цялата страна. Жълт код е обявен в 19 области, включително и Благоевград. Нивата на реките и язовирите в региона се следят денонощно.Сигнали за преливащи реки и аварийни ситуации в региона няма. Нивата на Струма и Места са леко повишени, но само в долните течения на водосборите им. Всичките 140 язовира на територията на Благоевградска област, както и реките са под постоянно наблюдение.

От „Басейнова дирекция“ обясниха, че на няколко места дигите и защитните речни съоръжения са частично нарушени.Частично нарушени диги има по поречията на Струма и Места.

avatar