От днес: Пътуваме до Гърция само с отрицателен PCR тест

От днес: Пътуваме до Гърция само с отрицателен PCR тест

СПОДЕЛИ

От днес желаещите да почиват в Гърция български граждани ще трябва да представят отрицателен резултат от актуален PCR тест на английски език, като формулярът трябва да съдържа трите имена и номера на паспорта или личната карта на пътника.

В България има 36 оторизирани лаборатории за PCR тестове.

Ето и всички нови ограничения за влизане в Гърция в сила от днес:

За периода от 00.01 часа на 15 юли до 00.01 ч. на 29 юли 2020 г. се въвежда временно ограничение на всички сухопътни и железопътни връзки с България, както и влизането на гръцка територия на хора, пристигащи от България, с изключение на ГКПП Кулата-Промахон. Изключение на тези ограничения имат само:

– гръцки граждани; притежатели на разрешително за престой; лица, чието основно жилище или обичайно пребиваване е в Гърция;

– преминаването на товарни камиони за превоз на стоки;

– влизането на лица при абсолютно наложителни пътувания (служебни, бизнес), което се доказва със съответните документи.

Влизането в Гърция през ГКПП Промахон на лица извън обхвата на изключенията по т. 1 се разрешава, в случай че са изпълнени следните задължителни условия:

– хора с отрицателен резултат за коронавирус COVID-19 след направен тест по метода PCR, извършен чрез вземане на стомафарингиални (от устата) или ринофарингиални (от носа) проби. Тестът трябва да е направен в рамките на последните 72 часа преди пристигането в Гърция в референтните частни (частните лаборатории трябва да са сертифицирани от компетентния национален орган на съответната страна) или държавни лаборатории, на страната на произход или в страната на транзит;

– лицата, които разполагат с удостоверение (документ) на английски език за горепосоченото диагностициране, съдържащо име и фамилия, номер на паспорт или лична карта на лицето, което те следва да представят пред компетентните контролни органи, а именно екипите на Генералния секретариат за гражданска защита, които отговарят за извършването на медицински прегледи и контрол.

Всички, които пътуват към Гърция попълват електронен формуляр за периода от 00.01 ч. на 15 юли до 00.01 ч. на 31 август 2020 г. Това е независимо от тяхното гражданство и начина на влизане в страната. Формулярът е PLF (Passenger Locator Form). Той се намира на електронен адрес https://travel.gov.gr. Пътниците попълват данните си за контакт в Гърция най-късно предишния ден, преди пристигането им в страната.

avatar