Заповед на РЗОК-Бургас дискриминира общинската болница в Поморие

Заповед на РЗОК-Бургас дискриминира общинската болница в Поморие

СПОДЕЛИ

Утре, 30 май 2017 г., от 15.30 ч., ще се проведе спешно заседание на Общински съвет Поморие. Повод за извънредната сесия е внесената докладна записка от управителя на МБАЛ Поморие д-р Женя Караилиева относно отказа на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Бургас да сключи договор с МБАЛ Поморие за извършване на изследвания от пакет „Клинична лаборатория”, включващи изследванията на кръв, урина, хормони, туморни маркери и др.
Като мотив за отказа, директорът на РЗОК-Бургас посочва Наредба за медицинските дейности, съгласно която договор може да се сключи само ако на територията на здравния район няма други лечебни заведения, сключили договори с НЗОК за изпълнение на специализирани медико-диагностични изследвания. Според РЗОК-Бургас такова лечебно заведение в Поморие вече има и това е СМДЛ „ЛИНА” ЕООД. В отказа си, директорът на РЗОК-Бургас посочва и номера на сключения с лаборатория „ЛИНА” договор, който е с дата 02.05.2017 г.
В докладната си, д-р Караилиева излага пред общинските съветници факта, че заявлението на МБАЛ Поморие за сключване на договор с РЗОК е подадено преди заявлението, подадено от СМДЛ „ЛИНА”. Вместо да се произнесе по заявлението подадено първо от МБАЛ-Поморие, РЗОК обработва подаденото второ заявление от СМДЛ „ЛИНА” и договор се сключва с ЛИНА ЕООД, без да се споменават мотиви. „Считаме, че административният орган РЗОК превратно е тълкувал закона, неправилно е приложил разпоредбите му, поради което е провел незаконосъобразна процедура и е издал незаконосъобразна заповед.”, пише още в докладната до общинските съветници.
Предвид горното, очаква се на утрешното заседание Общински съвет Поморие да възложи на управителя на МБАЛ Поморие д-р Караилиева и на кмета на Община Поморие Иван Алексиев да предприемат необходимите действия за обжалване на издадената заповед от РЗОК-Бургас пред управителя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, пред Административен съд-Бургас, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред всички компетентни държавни институции.

Коментари

avatar