Започва реконструкцията и разширяването на пречиствателната станция на Приморско и Китен

Започва реконструкцията и разширяването на пречиствателната станция на Приморско и Китен

СПОДЕЛИ

С официална церемония на Пречиствателната станция (ПСОВ ) гр. Китен, беше дадено началото на физическото изпълнение на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско- Китен“, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез кохезионния фонд на Европейския съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Приморско.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на отпадъчните води на територията на Приморско и Китен, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК – сектора на територията на изпълнение на проекта. Пречиствателната станция е проектирана да събира и третира отпадъчни води за 55 000 ЕЖ.

Официални гости на церемонията бяха зам. -министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, депутатите от 43-то Народно събрание г-н Димитър Бойчев и г-жа Ивелина Василева, областният управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков, Изпълнителния директор на „ВиК Бургас“ ЕАД инж. Ганчо Тенев, Директора на РИОЗ Бургас – инж. Тонка Атанасова.Церемонията беше уважена и от кмета на гр. Царево инж.Георги Лапчев, както и Председателя на Общинския съвет Приморско г-жа Златина Тюлиева, общински съветници и кметовете на съставните населени места.

Кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов сподели, че проектът е плод на седем години упорит труд на целия екип, съвместно с Министерството на околната среда и водите и Управляващият орган на Околна среда, за което им благодари. Той изтъкна, че като община, която залага на развитието на туризма, Приморско има голяма нужда от тази инвестиция и това ще се отрази изключително ползотворно на предлагания от общината туристическият продукт.

Конкретните цели, които ще се осъществят с реализацията на проекта, са намаляване на несъответствието по отношение пречистване на отпадъчните води- постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, както и постигане на устойчиво регионално развитие в областта на екологията. От съществено значение е опазването на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност и повишаване качеството на живот на населението в общината, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда.

Общият бюджет на проекта е 22 272 73,01 лв., а срокът за изпълнение на СМР е 12 месеца от даването на строителна линия.

Тони Йорданов, представител на фирмата –изпълнител „Блек Сий Груп” сподели, че този проект е голямо предизвикателство поради спецификата на работа, а именно реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ, при непрекъснат режим на работа на станцията.

След ритуала по първата копка, дала ход на строителните дейности, в сградата на Община Приморско се състоя пресконференция. Ръководителят на проекта г-жа Мария Георгиева, представи дейностите и целите на проекта пред журналисти и широката общественост.

Коментари

avatar