Започва пролетно почистване на Варна

Започва пролетно почистване на Варна

СПОДЕЛИ

На 13-ти април, събота на територията на община Варна ще се проведе традиционното пролетно почистване. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Гражданите се приканват да събират отпадъците разделно: в черните чували – смесени битови отпадъци, в жълтите чували – хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелените чували – стъкло.

Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а отпадъците от опаковки – в съдовете за разделно събиране, съобщават от сектор „Екологичен контрол“ към Община Варна.

За всички доброволци ще бъдат осигурени санитарни чували за битови отпадъци и ръкавици, които могат да получат от сградите на районните администрации.

В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране на едрогабаритни отпадъци от домашни ремонти. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 13-ти и 14-ти април гражданите ще имат възможност безплатно да предават едрогабаритни отпадъци.

avatar