Всички сгради у нас трябва да имат технически паспорт до края на...

Всички сгради у нас трябва да имат технически паспорт до края на 2022 г.

СПОДЕЛИ

Сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти до края на 2022 година.

Срокът няма да бъде удължаван, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по БНР. 

Той поясни, че ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина – за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с доброволно споразумяване със собствениците на сградите. 

Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка сграда, каза още Йовев. Този документ обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма година, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Все още е нисък обаче процентът съставени технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-ма година, отчете заместник-министър Йовев. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, обясни инж. Йовев.

avatar