Всички хотелиери трябва да се регистрират в Единната система за туристическа информация

Всички хотелиери трябва да се регистрират в Единната система за туристическа информация

СПОДЕЛИ

До 30 септември всички хотелиери трябва да се регистрират в Единната система за туристическа информация (EСТИ)

От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.          

От Министерство на туризма напомнят, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

За достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация (EСТИ): http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/informaciya-otnosno-dostup-do-internet.

Целта на новата електронна платформа е да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.

avatar