Верига магазини отнесе над 300 хил.лв глоба

Верига магазини отнесе над 300 хил.лв глоба

СПОДЕЛИ

Търговска верига “Кауфланд” е глобена с 343 417 лв. заради оказан натиск върху доставчик да намали цените си. По този начин компанията е злоупотребила със силното си търговско влияние, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

С Решение № 689/17.09.2020 г. по преписка № КЗК/1032/2019 г. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД в размер на 343 417 лв. ( 7% от размера на нетните приходи на дружеството от продажбата на продуктите, предмет на нарушението за 2019 г.) за извършено нарушение по чл.37а, ал. 1 от ЗЗК – злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

КЗК установи, че след юли 2015 г. Кауфланд следва в търговските си отношения с „Кети-94“ ООД (доставчик на спиртни напитки в ниския ценови клас) определен модел на поведение, който е резултат от по-силната позиция на веригата в конкретното правоотношение и който противоречи на добросъвестната търговска практика. Кауфланд необосновано изисква „Кети-94“ ООД да намалява доставните си цени и поставя като условия определени годишни ценови параметри. През 2015 г. Кауфланд блокира значителна част от асортимента на подателя на искането, което продължава до прекратяване на търговските отношения през 2016 г. от страна на Кауфланд.

Този модел на поведение на търговската верига е недобросъвестен спрямо неговия доставчик, уврежда неговите интересите като по-слаба страна при договарянето, както и интересите на потребителите. Прилаганата система от механизми за определяне на доставните цени се използва от Кауфланд за постигане на максимална печалба за сметка на финансовата загуба за доставчика. Икономическата изгода остава изцяло за търговската верига и не се пренася върху потребителите чрез съответно намаление в крайните продажни цени.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/.

avatar