Учение за реакция при инцидент с пътнически самолет ще се проведе във...

Учение за реакция при инцидент с пътнически самолет ще се проведе във Варна

СПОДЕЛИ

Национално съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране  на  последствията” ще се проведе в периода 18 – 20 септември във Варна, съобщава БНР.

Учението обхваща действия на съставните части на Единната спасителна система по организиране, ръководство и взаимодействие на силите и средствата за търсене, спасяване и ликвидиране на последствията при авиационно произшествие на въздухоплавателно средство до воден обект.

Практическата част от учението ще се проведе на 19-ти септември 2019 г. в района на плажната ивица на кв. „Аспарухово“. В него ще участват екипи: МВР, МТИТС, МО, МЗ, Община Варна, БЧК и др.

Организатори са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР  и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ , в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия и Наредба № 12 на МТИТС.

Коментари

avatar