Търсят концесионер на Малкия плаж в Лозенец

Търсят концесионер на Малкия плаж в Лозенец

СПОДЕЛИ

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Малък плаж – Лозенец”, Община Царево, област Бургас, съобщиха от правителствената пресслужба. С нея се цели обезопасяване на плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4 605,25 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8. ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Малък плаж – Лозенец”, община Царево, област Бургас, със задължителните дейности по ЗУЧК осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенната поддръжка и предоставяне на услуги от обществен интерес. 

avatar