“Слънчев бряг”АД увеличава приходите си през 2018 година

“Слънчев бряг”АД увеличава приходите си през 2018 година

СПОДЕЛИ

“Слънчев бряг” АД реализира приходи от 3 762 000 лева през изминалата 2018 година. Това показва докладът на дружеството, публикуван през настоящата седмица.

Приходите от предоставени услуги са в размер на 1 386 000 лева, за сравнение през 2017 г. те са били 1 211 000 лева. Това са постъпления от отдаване на тротоарни права, наеми, ползване на транспортна инфраструктура и други. За съжаление не са реалицирани средства от поддръжката на инфраструктура през изминалите 2017 и 2018 години.

Като причина е изтъкнат възникналия през 2009 година конфликт между АД-то и собствениците на туристически обекти, които отказаха окончателно да заплащат, се казва още в доклада.
Дружеството, в което държавата притежава 75 процента от активите, е успяло да продаде елекрическа енергия от фототоволтаици за 78 000 лева, което обаче е с 6000 лева по-малко спрямо предходния отчетен период.
През изминалата година дружеството е продало активи за 1 484 000 лева.

За отчетния период разходите на Слънчев бряг АД са били 3 870 000 лева. Увеличени са с 43 000 разходите за трудови възнаграждения, причина за това се посочва използването на натрупан годишен отпуск на част от служителите и наемането на нови щатни служители, за да се избегне изполването на външни консултанти

Коментари

avatar