Шефката на общинарите в Царево уличена в конфликт на интереси

Шефката на общинарите в Царево уличена в конфликт на интереси

СПОДЕЛИ

Председателят на общинския съвет в Царево Таня Янчева беше уличена в конфликт на интереси. От съобщение на КПКОНПИ става ясно, че тя е гласувала отдаване под наем на 124 общински имота за земеделски нужди на свързани с нея дружества.

Янчева регистрирала в Агенцията по вписванията три дружества, като пълномощник на управителите им. Три месеца по-късно е гласувала на постоянните комисии “за” отдаването под наем на 124 имота общинска собственост за земеделски нужди на трите дружества.На последвалото заседание на Общинския съвет същия ден, тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. 

Въпреки това от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество смятат, че действията и обосновават конфликт на интереси.

Ето и цялото съобщение на КПКОНПИ:

На заседанието си днес, 16.09.2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие решения за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.

Конфликт на интереси е установен по отношение на Таня Янчева, председател на Общински съвет Царево. Като общински съветник, тя е и председател на постоянната комисия /ПК/ по „Правни въпроси, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, секретар на ПК по „Устройство на територията, управление на собствеността и екология“, както и член на ПК по „Бюджет, финанси и европейски фондове“. Таня Янчева е адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Бургас. На 11.12.2019 г. в Агенция по вписванията било регистрирано „СТОЯНОВИ-2020“ ЕООД. На 08.01.2020 г. била извършена регистрация на още две дружества – „СТЕФАНИ – АХТОПОЛ“ ЕООД и „МЕГА НОВА – АХТОПОЛ“ ЕООД. И трите дружества са регистрирани от адвокат Янчева, като пълномощник на управителите им и като възмездна правна услуга от нея. На 09.04.2020 г. в Общински съвет Царево било проведено съвместно заседание на посочените по-горе три постоянни комисии, на което общинските съветници разгледали предварително предложения на кмета на общината за отдаване под наем на имоти, общинска собственост. Г-жа Янчева участвала в това заседание и гласувала „за“, включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите дружества, регистрацията на които е била осъществена от нея в качеството й на адвокат. Впоследствие, на последвалото заседание на Общинския съвет същия ден, тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. КПКОНПИ прие, че участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването „за“ от страна на Янчева обосновава конфликт на интереси.

avatar