Раздават пакети с храна на нуждаещи се в Бургас

Раздават пакети с храна на нуждаещи се в Бургас

СПОДЕЛИ

“Пакети с най-необходимите хранителни продукти, в размер на 60 лв., 100 лв. и 130 лв. в зависимост от числеността на семейството, ще получат най-нуждаещите  се в Бургас. Средствата са осигурени от  новосформирания общински  социален фонд COVID-19“, обясни на брифинг днес проф. д-р Севдалина Турманова, председател на  Общински съвет- Бургас.

Решението как да бъдат разходвани средствата от  този общински фонд бе взето на съвместно заседание на Председателския съвет- Бургас и Постоянната комисия по социални дейности.

Помощта ще бъде еднократна. Закупуването на хранителните продукти  ще се организира от общинска администрация при спазване на законовите разпоредби за разходване на средства в условията на извънредно положение, включително и чрез второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, при необходимост.

30 000 от предвидените  300 000 лв. ще бъдат заделени за други спешни нужди на крайнонуждаещи се – в това число и за медикаменти, уточни  проф. Турманова.

За да се кандидатства за еднократната помощ е нужно кандидатстващите да отговарят на публикуваните по-долу критерии

                                                                 КРИТЕРИИ

1.      Да бъдат подпомогнати лица, регистрирани с постоянен инастоящ адресна територията на Община Бургас до 13.03.2020 г., които да отговарят на поне едно от следните условия:

1.1.   Да са регистрирани в ТД “Бюро по труда” Бургас, без право на обезщетение.

1.2.   Да имат доход на член от семейството по-нисък или равен на 150 лева, определен на база гарантирания минимален доход за страната за 2020 г., умножен с коефициент 2,00 / т. е. 2х75 лева/;

1.3.   Да са самоосигуряващи се лица, в невъзможност да упражнят бизнеса си произтичащо от извънредното положение.

1.4.   Да са в неплатен отпуск поради обявеното извънредно положение

и да попълнят заявление, което може да се изтегли от сайта на Община Бургас.

Заявленията могат да се изпращат на  електронната поща на  Деловодство – Община Бургас  – [email protected],

–  по пощата – До Деловодство Община  Бургас

–   в Териториалните дирекции по местоживеене

Документите ще бъдат обработвани от Дирекция Здравеопазване  и социални дейност в Община Бургас .

Обработените заявления ще бъдат обработени  по допустимост и предадени на Комисията по социални дейности, която ще заседава минимум веднъж седмично.

Чрез социалния патронаж ще бъдат доставени хранителните продукти на всички кандидати, отговарящи на критериите.

Пакетите ще включват- брашно, фасул,  леща, макарони, консерва месо,  консерва риба, консерва домати, лютеница, олио, захар, сирене, картофи, ябълки, зелен боб.

 “Предоставянето на пакети с храна гарантира целесъобразното разходване на отпуснатите средства , без да се дава възможност за  злоупотреби.”, заяви на брифинга  Д-р Антонио Душепеев, член на Постоянната комисия по социални дейности.

Файлове и ресурси

avatar