Просветният министър на посещение в Поморие

Просветният министър на посещение в Поморие

СПОДЕЛИ

Министърът на образованието и науката днес бе на работно посещение на територията на община Поморие. Придружен от кмета Иван Алексиев, народния представител Ася Пеева и началника на РУО – Бургас инж. Виолета Илиева, той посети две от ремонтираните местни училища – ОУ „Христо Ботев” в с. Бата и СУ „Иван Вазов” в Поморие. Красимир Вълчев отдели време и за обновената Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” в Поморие, където днес бе открита нова учебна кухня, изградена и оборудвана със средства от делегирания бюджет на учебното заведение.

По-рано в градската художествена галерия просветният министър се срещна с повече от 50 учители и обсъди с тях основните приоритети и програми, по които Министерството ще продължава да работи през новата учебна 2019/ 2020 година. Наред с основните образователни проблеми бяха дискутирани местни въпроси като транспорта и необходимостта от ресурсни учители. Акцент беше поставен върху работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„На много места са подписани споразумения с родителите, които дефинират и по-строги правила за дисциплина. Легитимират се по-завишени усилия във възпитателната работа. Стремим се системата да се развива благодарение на енергията отдолу нагоре, а не само като резултат от това, което ние администрираме и даваме като правила“, каза министър Вълчев. В тази връзка кметът Иван Алексиев сподели, че на територията на общината  по механизма за задържане на деца в образователната система активно работят три екипа,  като от 950 обходени адреса за миналата година, в класната стая са върнати повече от 100 деца.

В рамките на дискусията кметът припомни и някои от ключовите проекти, реализирани в общината през последните няколко години: основен ремонт на ПГТ „Ал. Константинов”; обновяване на детските градини в Страцин и Ахелой; разширение на поморийската ДГ „Детелина” и построяване на изцяло нов корпус; реновиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на СУ „Иван Вазов” (начален етап на обучение), изграждане на физкултурен салон, нова многофункционална спортна площадка и ремонт на двора; нов физкултурен салон, ремонт на покрив и втори етаж от ОУ „Христо Ботев” в с. Бата. Стана ясно, че от тази година функционират две иновативни училища в Поморие и Ахелой. В ход е и подготовката по проектите за обновяване на поморийското ОУ „Христо Ботев” и гимназиалната сграда на СУ „Иван Вазов, с които Общината ще  кандидатства за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж” и по програмата за енергийна ефективност. Предстои изграждането и на детска ясла в град Ахелой.

„Същевременно се стараем да подкрепяме общинския детски комплекс, за да може да привличаме все повече ученици към извънкласните дейности. Накратко – ние, като Община, полагаме много усилия за развитие в образователната сфера, но благодаря на държавата и на регионалните институции за помощта, без която нямаше да постигнем толкова много”, добави кметът Алексиев.

В заключение на ползотворните срещи министър Вълчев сподели, че средно за страната се отчитат положителни тенденции и основните неща, по които трябва да се работи съвместно с общините, са четири: децата да говорят правилен български език; да посещават редовно училище; да се учат на уважение към учителите и образованието; енергията им да се насочи към полезни занимания по интереси.

Коментари

avatar