Пръскат срещу комари от въздуха в Бургас

Пръскат срещу комари от въздуха в Бургас

СПОДЕЛИ

От 23-ти до 25-ти април ще бъдат извършени въздушни обработки срещу ларви на комари с мото делтапланер. Те ще обхванат водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро, крайбрежния район на езерото Вая в посока кв. Лозово, кв. Долно и Горно Езерово и местността Комлушка низина.

Третирането срещу вредителите ще се осъществява в сутрешните часове между 6.00 и 10.00 часа.

В случай на неблагоприятни климатични условия като дъжд и вятър, обработките ще бъдат отложени между датите 08-ми – 10-ти май.

Биоцидните препарати, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са биологични ларвициди, безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.

България е заплашена от западнонилска треска

avatar