Пътната агенция обяви конкурс за строителство на тунела под връх Шипка

Пътната агенция обяви конкурс за строителство на тунела под връх Шипка

СПОДЕЛИ

Агенция “Пътна инфраструктура” е обявила на 25 октомври на своята страница обществена поръчка за изпълнител на строителни работи за “Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка”. Стойността на поръчката е 267 225 010 без ДДС, като цената няма да бъде покрита от европейско финансиране.

В съответствие с разширения идеен проект, тунелът под връх Шипка се намира на 1,0 км западно от прохода Шипка и на 1,0 км източно от връх Малуша. В тунела са предвидени две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м, два тротоара по 0,85 м, височина на строителния габарит на тунела – 4,80 м.

Срокът за заявления е 5 декември, като финансирането е от националния бюджет.

avatar