Парламентът одобри доброволната казарма

Парламентът одобри доброволната казарма

СПОДЕЛИ

Всеки българин до 40-годишна възраст може да се запише като резервист в армията. Това решиха депутатите, като приеха промени в Закона за резерва на въоръжените сили на първо четене, съобщава Инвестор.

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за резерва на въоръжените сили. Със 103 гласа „за“, 42 „въздържали се” и без нито един „против“. 

Доброволците ще служат в армията за срок от 6 месеца. През това време те ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване. Те ще подписват договор и ще получат статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора. Според вносителите от Министерския съвет, това ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на отечество.

Промените в закона предвиждат в часовете на класа в училищата младежите да придобиват умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили. В университетите студентите могат да избират това обучение като допълнителен курс.

Работодателите пък ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците и служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

По време на дебата Николай Цонков от БСП каза, че резервът от 3000 души е запълнен едва на 13%. Според него явно има безидейност и липса на достатъчно компетенции в ръководството, за да се намери начин да се реши този въпрос.

avatar