Организират пролетно почистване във Варна на 14 април

Организират пролетно почистване във Варна на 14 април

СПОДЕЛИ

На 14-и април ще се проведе пролетно почистване на града, организирано от Община Варна. Приоритет през тази година ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Отпадъците ще се събират разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки.
Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а събраните отпадъци от опаковки – в и до съдовете за разделно събиране на отпадъци, съобщават от сектор „Екологичен контрол“.
В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране и на едрогабаритните отпадъци от домакинствата. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 14-и и 15-и април гражданите безвъзмездно могат да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3, както следва:

– р-н „Одесос“, пл. „Лаврентий“;
– р-н „Одесос“, ул. „Братя Миладинови“ с ул. „Оборище“ срещу №124;
– р-н „Приморски“, ул. „Роза“, широк паркинг зад бл. 20;
– р-н „Приморски“, кв. „Чайка“, паркинг пред бл. 51;
– р-н „Младост, ж.к. „Трошево“, паркинг пред бл. 28;
– р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане III“, паркинг до бл. 68;
– р-н. „Вл. Варненчик“, паркинг срещу бл. 408, вх. 15;
– р-н. „Вл. Варненчик“, паркинг южно от бл. 207;
– р-н. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ до Бункера;
– р-н „Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. „Боровец“ до детската площадка.

avatar