Национален рецитал-конкурс “Яворови дни” – 2017

Национален рецитал-конкурс “Яворови дни” – 2017

СПОДЕЛИ

От  6 до 8 юли  2017 година  в гр.Поморие ще се проведат Националните  поетични празници “Яворови дни”, организирани от Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие.

“Яворови дни”  – 2017
Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/

Подборният етап на конкурса ще се проведе на 7 юли /петък/ от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”. Заключителният етап на конкурса ще се проведе  на 8 юли /събота/ от  20.00 часа.Всеки, който желае да се включи, може да подаде заявка за участие на адрес:
8200 – Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51, Читалище “Просвета 1888” /за рецитал-конкурса/
или на тел. /0596/ 2 23 16
; GSM 088 895 16 15, E-mail : [email protected]

В заявката посочете:
Трите имена на участниците

 • Възраст
 • Заглавие на избраното изпълнение
 • Времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

С Т А Т У Т
на Националния рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/

 1. Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр.Поморие през месец юли.
 1. В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
 2. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
  След приключване на 1-ви кръг журито провежда обсъждане и определя участници за 2-ри кръг/заключителен етап/.

Времетраене на изпълненията:

 • Индивидуални – до 5 мин.
 • Групови – до 10 мин.
 1. Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.

За индивидуални изпълнения и групови рецитали: І,  ІІ и ІІІ награда

Награда на Фондация “25 века Поморие” и Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

С Т А Т У Т
на Националния конкурс за поезия “От заник слънце озарени
алеят морски ширини”

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра изпращайте на адрес:  8200 – Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51 /конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка .

Краен срок – 30 юни 2017 год.
/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 юли  2017 г.

 

avatar