“Лукойл” започва ремонт на пристанище„Росенец“

“Лукойл” започва ремонт на пристанище„Росенец“

СПОДЕЛИ
Снимка:Todor Raveo Stoyanov

30 млн. лева осигурява „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД за рехабилитация на пристанищен терминал „Росенец”, част от Пристанище Бургас.


Според справка на Maritime.bg в обявлението пред Агенцията по обществени поръчки, средствата са отделени строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 към нормативните изисквания и добрите европейски практики.

Предстои изграждане на инсталация за регенерация на парите, както и изграждане на брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2, реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала.


На терминала ще бъде изградена противопожарна система, включваща главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо и пенопроводи към Пирс 1, дозаторно разпределителна станция, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация.


Пристанищен терминал „Росенец” се намира на южния бряг на Бургаския залив, между носовете „Чукалята” и„Каменарски баир”.
Терминалът е предназначен за приемане, съхраняване и транспортиране на нефтени и химически суровини и стокова продукция. Приемането на суровина се осъществява от танкерите, акостирали на един от трите пирса.

Продуктите временно се съхраняват в резервоари. Експедицията на суровината за нефтопреработване и готовата продукция се осъществява чрез магистрални тръбопроводи до и от основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.
Припомняме, че през 2011 г. бе сключен договор за концесия.

Коментари

avatar