Димитър Германов отчете свършеното в края на четиригодишния си мандат

Димитър Германов отчете свършеното в края на четиригодишния си мандат

СПОДЕЛИ

Община Приморско публикува на сайта си отчет на Димитър Германов за четиригодишния му мандат като кмет

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО,

През изминалия мандат 2015г. – 2019г. свършихме много съвместна работа, като надградихме постигнатото в предходния мандат. Благодарение на това населените места в общината видимо се промениха. Факт е, че има какво още да се направи за Приморско, но и факт е, че през изминалите 4 години общината ни продължи да променя визията си  и все повече да се доближава до образа на  модерна европейска община. През тези години работихме заедно, в открит диалог. Дори и когато имаше спорове по различни въпроси, сме се стремили да чуем максимално много мнения и да изберем най-работещото решение. И резултатите не закъсняха! Средствата, които осигурихме чрез европейските програми, надвишават  възможностите на общинския бюджет. Насочихме максимално усилията си към еврофондовете, не само защото те дават свеж финансов ресурс, а и защото сме противници на взимането на дългосрочни кредити, чрез които да изпълняваме инвестиционните си намерения.

През изминалите години бяха преодолени тежки инфраструктурни проблеми. Поставихме добра основа, за да може  да се продължи в тази посока и да живеем в една подредена европейска община.

Добрата инфраструктура във всички сфери създава устойчивост за десетки години напред. Така община Приморско ще е привлекателна за инвеститорите, младите хора ще остават тук, за да се образоват, да работят и да създават семейства.

Участието в проекти, финансирани с европейски средства, е стратегически фактор и през следващия програмен период. Затова общината има максимална готовност да кандидатства във всеки един момент с качествени проекти и да ги реализира успешно.

Много работихме за подобряване на градската среда, за развитието на туризма в общината и съхраняването и развитието на културно-историческото наследство. Вложихме усърдие и за усъвършенстване на административното обслужване, както и на взаимоотношенията с местния бизнес. Развитието на образованието, културата, спорта,  отговорната и последователна социална политика, също бяха сред нашите приоритети.

В края на мандата общината е финансово стабилна, с добър кредитен рейтинг и с перспектива, която гарантира стабилност и  икономическо развитие.

Благодаря на всички за подкрепата, защото темпът на развитие на община Приморско е резултат от съвместната работа на общинска администрация, общински съвет, кметовете по населени места и всеки един жител на общината!

Пълния отчет на кмета на община Приморско д-р Димитър Германов, може да видите тук : Отчет на д-р Димитър Германов

С уважение,
Д-р Димитър Германов
Кмет на Община Приморско

Източник: Община Приморско

avatar