Кмет и Общински съвет в Поморие са единодушно против монопола в здравната...

Кмет и Общински съвет в Поморие са единодушно против монопола в здравната система

СПОДЕЛИ

С пълно единодушие, Общински съвет Поморие възложи на управителя на МБАЛ-Поморие Женя Караилиева да предприеме действия по обжалване на издадената от РЗОК-Бургас заповед, с която касата отказва да сключи договор с местната болница и ограничава възможността за извършване на изследвания от пакет „Клинична лаборатория. Отказът е аргументиран с факта, че на територията на община Поморие вече има такъв договор, подписан между НЗОК и друго лечебно заведение.
Заповедта ще бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс пред управителя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и по съдебен ред пред Административен съд-Бургас.
С приетото днес на извънредно заседание решение, общинските съветници упълномощиха кмета Иван Алексиев да окаже необходимото съдействие на управителя на МБАЛ-Поморие, както и да предприеме действия за защита правата на болницата и пред други институции.
„Категорично заявявам, че въпреки законовите основания, към общинската болница и към общинската лаборатория е налице неравнопоставеност. Като мотив в отказа на Районната здравноосигурителна каса да сключи договор с общинската лаборатория е цитиран текст от Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз. В същото време обаче в Закона за лечебните заведения е записано, че лечебните заведения оказват и извънболнична и болнична помощ. Създават се от държавата, от общините и от други юридически и физически лица и са равнопоставени, независимо от собствеността им.
Точно тук е противоречието. РЗОК се позовава на договор, който дори не е подзаконов нормативен акт и така нарушава Закона за лечебните заведения. Това е предпоставка за развитие на монопол. И не само предпоставка, а смея да кажа, че години наред в тази дейност има монопол. Готов съм да сезирам не само Комисия за защита на конкуренцията, но и министъра на здравеопазването, постоянната комисия по здравеопазване и всички парламентарно представени групи в 44-то Народно събрание.
Здравеопазването е национален приоритет, заради това решение на проблема ще търся и при министър-председателя Бойко Борисов и при президента на България Румен Радев”, категоричен беше кметът Иван Алексиев и добави „Не търсим виновни и не атакуваме никого, нито РЗОК – Бургас, нито НЗОК, нито лабораторията, която в момента има сключен договор. Просто искаме заедно да се нагърбим с отговорността да защитим болницата на поморийци и да търсим правата на МБАЛ – Поморие”.
Решението се прие с 18 гласа ЗА. Единствен, който не участва в гласуването на докладната, беше д-р Васил Костадинов – общински съветник и собственик на СМДЛ „ЛИНА” ЕООД.

Коментари

avatar