Изсякоха незаконно десетки дървета край къмпинг „Градина“ /СНИМКИ и ВИДЕО/

Изсякоха незаконно десетки дървета край къмпинг „Градина“ /СНИМКИ и ВИДЕО/

СПОДЕЛИ

В нарушение на Закона за биологичното разнообразие е извършена сеч на територията на къмпинг „Градина“, общ. Созопол. Това установи проверка на РИОСВ – Бургас, извършена след публикации в медиите, снимки и клипове в социалните мрежи, в които се виждат унищожени дървета на метри от началото на плажната ивица в къмпинг „Кайт-Градина“.

Отсечените и повалени дървета от вида черен бор са в имоти, които са частна собственост на юридическо лице. Те не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, показва проверката на РИОСВ.

За извършената сеч на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. От РИОСВ Бургас уточняват, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението. Затова и ще се обърнат за съдействие към полицията и Изпълнителната агенция по горите. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

За отсичане на дървета без редовен документ, виновникът се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева, припомнят от РИОСВ.

Проверката на РИОСВ бе разпоредена от Окръжна прокуратура – Бургас след публикации за сеч на десетки борови дървета в района около къмпинг „Кайт-Градина“.
avatar