И новият министър на отбраната счита претенциите на Поморие към Военния санаториум...

И новият министър на отбраната счита претенциите на Поморие към Военния санаториум за неоснователни

СПОДЕЛИ

В отговор на поредното писмо до Министерството на отбраната, във връзка със затварянето на Военния санаториум в Поморие, новият министър Красимир Каракачанов официално уведоми кмета Иван Алексиев, и в частност поморийци, че претенциите им са неоснователни, защото:

„За имота в Поморие не са налице отчуждителни преписки, тъй като терен с площ от 7 470 кв. м, е предоставен безвъзмездно от общината на Министерството на войната за „…постройка Дом за почивна станция на инвалидите…” с Решения на Градски общински съвет на гр. Анхиало от 1931 г. и 1932 г. (…) на 16.05.2017 г. е образувано адм. дело № 5611/2017 г. по описа на ВАС – Петчленен състав, по което все още няма постановен съдебен акт.

Съобразно изложените факти, считам, че не са налице основания за реституционни претенции от страна на община Поморие към имот с идентификатор…”

Уважаеми господин Каракачанов,

Благодаря Ви за отделеното време за отговор, но без да предявявам повече каквито и да е претенции, моля Ви да отговорите публично на мен, на моите съграждани и на 72-та уволнени служители:

1. Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие (Военният санаториум) в активите на коя държавна или частна структура е към настоящия момент?

2. Ще започне ли да функционира санаториумът по предназначение, и кога?

3. Ще бъдат ли възстановени трудовите правоотношения на всички уволнени служители?

Искрено се надявам, че най-накрая ще получим отговори на тези въпроси, които вълнуват не само мен и останалите без работа и доходи специалисти, но и хилядите пациенти, които ежедневно се интересуват от възможността да използват услугите на болницата за рехабилитация в Поморие.

Уважаеми господин Каракачанов,

След поредното писмо с подробно описание на причините, възпрепятстващи намирането на адекватно решение на казуса Военен санаториум, едно нещо остава сигурно – броячът, отмерващ времето от затварянето на Военния санаториум, който към днешна дата показва 119 дни. До кога?

С уважение,

Иван Алексиев
Кмет на Община Поморие

Коментари

avatar