Еднократна помощ от 300 лв. за всички ученици от 1-ви и 8-ми...

Еднократна помощ от 300 лв. за всички ученици от 1-ви и 8-ми клас догодина

СПОДЕЛИ

Всички ученици, записани в първи и в осми клас ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2021 г.

Това реши парламентът с приемане на текстове от закона за държавния бюджет за следващата година на второ четене.

Със закона се правят промени в Закона за семейни помощи за деца, където беше записано, че право на еднократна помощ ще имат всички деца, записани в първи и в осми клас независимо от дохода на семейството.

Помощта ще е в размер на 300 лв. и ще се изплаща на два пъти – половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Досега право на такава помощ имаха само учениците от първи клас и то с определен подоходен критерий за семействата.

avatar