Доброволна казарма от 6 месеца за всеки гражданин до 40 години

Доброволна казарма от 6 месеца за всеки гражданин до 40 години

СПОДЕЛИ

Всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца.

Това реши правителството днес с проект за промяна на Закона за резерва на въоръжените сили, който трябва да бъде одобрен и от парламента за да влезе в сила.

През тези до 6 месеца ще се преминава военна подготовка и ще изпълняват задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист. Доброволната казарма ще има трите етапа: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования. С това Каракачанов се надява да намали липсата на военни, която е около 6000 души, по неофициална информация.

По време на обучението, резервистът ще е със статус на военнослужещ и ще взима същата заплата, като професионалните войници. През това време резервистът ще има право на неплатен служебен отпуск от работодателя, който няма да може да го освободи.

След изтичане на тези 6 месеца ще могат да се запишат във военния резерв. Там резервистите взимат по една заплата за длъжността им годишно и не могат да откажат, ако бъдат повикани за изпълнение на мисия или други задачи в армията, като през този период, те полъчават същите заплати, като професионалните военни. 

Прогнозните средства за прилагането на законопроекта с включени заплати, осигуровки, издръжка и военна подготовка на личен състав, изпълняващ срочна служба в доброволния резерв е в размер на 8 371 400 лв. на годишна база. Срочната служба в доброволния резерв ще се осъществява на два периода по 6 месеца, като за всеки период са разчетени за участие до 300 човека. 

В промените се дава по-добра възможност и на висшисти от други невоенни специалности да получат военен офицерски чин при започване на служба.

avatar