Девет оферти за проектиране на магистралата от Варна до Бургас

Девет оферти за проектиране на магистралата от Варна до Бургас

СПОДЕЛИ

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 9 оферти за разработването на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС. Срокът за участие в обществената поръчка изтече на 28-и ноември.

Отворените оферти са на:

· Обединение „ППМ-Ий Кей Джей“, с участници: „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД и „Ий Кей Джей България кънсълтинг енджиниърс“ ЕООД;

· Обединение „Автомагистрала „Черно море“ 2019“, в което участват: „Инжконсултпроект“ ООД и „Виа-план“ ЕООД;

· „Рутекс“ ООД;

· „Пътпроект“ ЕООД;

· „Пътпроект 2000“ ООД;

· „Свеко Енергопроект“ АД;

· ДЗЗД „Транслогистика“, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД и „Логистика“ 21 ЕООД;

· „Илия Бурда“ ЕООД;

· ДЗЗД „Екип проект АМ Черно море“ , в което участват: „Проес консулторес“ АД, ПиеС консулт ЕООД и „Капитал Уотър Системс“ ЕООД. 

Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи най-малко три варианта за трасе на АМ „Черно море“, както и да проучи възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища, съобщават от АПИ. Проектната скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение. Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

Предвижда се трасето на АМ „Черно море“ да започва при бъдещата връзка с АМ „Хемус“, в района на с. Слънчево, да пресича Варненското езеро в най-тясната му част при гр. Белослав, да се свърже със съществуващата част от АМ „Черно море“ (около 8 километра) при с. Приселци и да направи връзка с края на АМ „Тракия“ при кв. „Ветрен“ на гр. Бургас.  За доизграждане остават около 95 км. 

Изграждането на АМ „Черно море“ ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България – АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие.

avatar