Данъкът върху ваканционните имоти в Поморие спада

Данъкът върху ваканционните имоти в Поморие спада

СПОДЕЛИ

Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” уведомява, че данъкът върху всички недвижими имоти, разположени на територията на община Поморие (които не са основно жилище), ще се дължи в размер на 3 промила за цялата 2019 г., вместо досегашните 5 промила.

Намалението в облагането е във връзка с приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. в ДВ, бр.38 от 10.05.2019 г.), с който се уреждат последиците от отмяната на разпоредбата на чл.22, т.2 от ЗМДТ съгласно Решение № 4 от 2019 г. на Конституционния съд на РБ. Именно по-ниската ставка от 3 промила е тази, която Общински съвет – Поморие определи с наредба още през 2018 г.

Данъкът за жилищните имоти, определен съгласно отменената разпоредба на чл.22 т.2, вече е преизчислен. След извършеното преоблагане задължените лица могат да направят справка за размера му:

  • на място в Центъра за административно обслужване към Община Поморие;
  • онлайн на страницата на Община Поморие https://pmdt.pomorie.bg/OnlineReportWSClient/obligations, чрез въвеждане на ПИН-кодапосочен в годишните съобщения.

Лицата, предплатили до 30 април данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 % върху преизчисления данък. Надвнесените от задължените лица суми ще бъдат възстановени или прихванати по реда на чл. 128-132  на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в едномесечен срок от подаване на съответното искане.

Коментари

avatar