Бургазлии осигуряват коледни подаръци за деца и възрастни от социални заведения

Бургазлии осигуряват коледни подаръци за деца и възрастни от социални заведения

СПОДЕЛИ

Включете се в кампанията „Подари от сърце“, изпратете по куриер подарък на дете или възрастен в неравностойно положение

С най-мечтания подарък за Коледа можете да зарадвате дете или възрастен човек в неравностойно положение и тази година, въпреки сложната епидемиологична обстановка заради К-19.

Третото издание на кампанията на Община Бургас „Подари от сърце“ ще се състои, но с променени условия за участие.

На сайта на администрацията https://www.burgas.bg/bg/info/index/1482 отново ще бъдат публикувани списъци с желанията на всички, които са настанени в 12-те социални заведения на територията на града или ползват дневни социални услуги в останалите 14 центъра.

За да се спазят наложените ограничителни мерки, желаещите да се включат в кампанията трябва да се свържат с управителя на социалното заведение, за  да уточнят на кого ще купят подарък и да го изпратят по куриер. Телефоните на управителите и адресите  на социалните заведения и центрове ще бъдат обявени към списъците с желания.

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира по няколко пъти на ден.

Крайният срок за участие в инициативата е 11 декември 2020 – петък.

Социални заведения на територията на Бургас:

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, ул. „Кооператор“32
email: [email protected]; телeфон.: 056/504 087
Управител: Йоана Николова – 0887984422

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр. Бургас, кв. Акации, ул.“А.Кънчев“18
Управител: Бояна Памукчийска – 0879656646

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр.Бургас, ул.“Поп Грую“45
Управител: Димитринка Колева – тел.0897656658

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ И ТРАФИК

Директор: Искра Делчева – 0878244352

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „РОНКАЛИ“

гр. Бургас, кв. Ветрен, зона Минерални бани, ул. „Единадесета“9
Координатор: Маргарита Драгнева – тел. 0894790851

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

гр.Бургас, ж-к. „Славейков“, бл. 63, вх. 7, ет. 5
Управител: Тинка Гичева – тел. 0879656625
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3

гр. Бургас, ж.к.“Лазур“, ул.“Места“ бл.169
Управител: Мария Попова – тел. 0879656609
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

гр. Бургас, ул.“Дебелт“63
Управител: Станка Матанова (Вр.и.д.) – тел. 0879656669
имейл : [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – 4

гр. Бургас, кв.Ветрен, ул.“Пролет“46
Управител: Жасмина Сърбакова – тел. 0879656619

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – 5

гр. Бургас, кв.Ветрен, ул.“Пролет“48
Управител: Жасмина Сърбакова – тел. 0879656619

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №1

гр.Бургас, ж.к „Меден Рудник“, ул.“Кооператор“35
Управител: Димитрина Дучева – Управител; – тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова – тел. 0879656618
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ №2

гр.Бургас, ж.к „Меден Рудник“, ул.“Кооператор“35
Управител: Димитрина Дучева – Управител; – тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова – тел. 0879656618
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, бл.408
Управител Станка Матанова – тел. 0879656691 
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д. управител) – тел. 08796563
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д. управител) – тел. 08796563
имейл: [email protected]

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ

гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ бл. 10, вх. А и вх. В
Директор: Гергана Чолакова – тел. 0879820590
имейл: [email protected]

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, ул.“Места“ № 81
Управител: Таня Колева – 0879656620
тел./факс: 056/ 83 91 27
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 47 (партер)
Управител Теменуга Колева – тел. 0879/656-652
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

гр.Бургас, ул.“Дрин“9
Управител: Мария Атанасова (управител)- тел. 0879656635
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр. Бургас, ул. „Дрин“9
Управител: Мария Атанасова – тел. 0879656635
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“19, ет.2
Управител: Юлия Куцарова – тел. 0879656692
имейл: [email protected]

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ

гр.Бургас, ул.“Цар Самуил“117
Директор: Живка Турлакова – тел. 0879656664
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2

гр.Бургас, кв.Акации
Управител: Илиан Павлов – тел. 0879/656-684
имейл: [email protected]

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“11,
Социален работник: Даниела Христова – тел. 0878/713-855.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

гр.Бургас, Приморски парк
Директор: Екатерина Джутева – тел. 0889/333-678

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

гр.Бургас, ул.“Сан Стефано“62Б
Директор: Ирина Апостолова – тел. 0888225474

Актуален списъкът с информация кой за какъв подарък си мечтае е достъпен на страницата на Община Бургас  на адрес  https://www.burgas.bg/bg/info/index/1482   

avatar