Бургас с нови контейнери за смет

Бургас с нови контейнери за смет

СПОДЕЛИ
Снимки:На морето.БГ

В Бургас започна подмяната на контейнерите за отпадъци, които са част от въвеждането на новата система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Първите нови контейнери са вече разположени в ж-к „Меден Рудник“, ж-к „Изгрев“ и ж-к „Зорница“. Съдовете за отпадъци са от затворен тип, с механизъм за ръчно отваряне на приемното устройство и чрез педал, което ще гарантира по-голяма чистота и удобство за гражданите.

Контейнерите са предназначени за изхвърляне на смесени битови отпадъци. На поставените стикери е представена информация за видовете отпадъци, които не трябва да бъдат поставяни в тях: отпадъци за рециклиране, едрогабаритни и строителни отпадъци, растителни отпадъци, текстил и опасни отпадъци. За изброените видове отпадъци следва да се използват съответно контейнерите за разделно събиране, мобилните центрове за отпадъци, генерирани от домакинствата, допълнителните услуги, предоставяни от Община Бургас за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци.

С въвеждането на новата система, старите контейнери тип „бобър“ постепенно ще бъдат замествани. Новите контейнери са с вместимост от 280л. и 375л. – няколко пъти по-голяма от досега използваните. Капацитетът на един нов контейнер е да замести между два и три стари такива.

От началото на месец септември новата фирма, която спечели обществената поръчка на община Бургас, започна процеса по подмяната на контейнерите. Това е „Нелсен – чистота“ ЕООД, която в продължение на пет години ще обслужва община Бургас. Дружеството спечели обществена поръчка на стойност 65 250 000 лева.

avatar